organik gübre

Organik gübre kullanımı

Aralık 5, 2019 0 ile Organik Gübre

Organik Gübre Kullanımının artması ile

  • Topraklarımızda çözülmeyen element ve iz elementler daha hızı çözülür.
  • Birim alanda mahsul artar
  • Daha az su kullanılarak, toprağın su tutma kapasitesinin arttığı görülür.
  • Ürünlerin Orijinal tad ve kokusu ile aromasına tekrar kavuşur.
  • Ürünlerin raf ömrü uzar.
  • Üzerinde hiç bir kimyasal atık olmaz ve daha sağlıklı tüketilmesi sağlanır.
  • Toprakların hastalanması önlenir.
  • Kimyasal gübre ve ilaçtan suya karışan zararlıların önüne geçilmiş olur.
  • Daha sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olunur

Organik gübreler içerisinde bulunan bileşenlerle toprağa ve bitkiye direnç kazandırır. Ürünlerin verimini arttırır. Raf ömrünü arttırır ve tad ve aroma verir. Büyük baş inek, dana ve büyük baş koyun, keçi hayvanların dışkılarından elde edilen ve belli bir süre dinlendirilerek içerisindeki zararlı maddelerin ölmesi beklenerek halk arasında gübrenin yanması diye tabir edilen süreç neticesinde bitkilerin beslenebilmesi için gerekli minarelleri bünyesinde bulunduran ve toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzenleyerek bitkilerin topraktan daha kolay beslenmesini sağlayan maddeye organik gübre adı verilir. Hayvan atıklarından, organik gübre sadece büyük ve küçük baş hayvandan değil solucan gübresi, yarasa gübresi, fosillerden ve benzer doğal yollarla oluşan gübreye organik gübrelerde kullanılmaktadır.

Tarımsal alanlarda azotlu gübre kullanımındaki artışın sonucu toprağın kitlenmeye başladığı, bunun neticesinde toprağın su tutma kapasitesi düştüğü, bitkilerin topraktan ihtiyaçlarını karşılayamamalarına sebep olmuştur. Üretilen sebze ve meyvelerin üzerinde nitrat ve nitrit artışına neden olduğu, üretilen bu besinlerin tüketimi neticesinde kansere yakalanma riskinin arttığı tespit edilmiştir. Sadece bu sebeple avrupa ve amerikada kimyasal gübre kullanımı yasaklanmış ve tamamen organik gübreye geçiş yapılmıştır.

Bağ, bahçe ve tarlalarımızda kullandığımız kimyasal gübreler ve kimyasal ilaçlar sadece haşarelere zarar vermekle kalmayıp, çevrede bulunan kuşlara, diğer zararsız böceklere ve faydalı mikroorganizmalara zarar vermesinin yanı sıra, en büyük problem içme sularına karışmaları neticesinde ölümcül biyolojik silah haline gelmiştir.

Ülkemizde iz element açısından Demir ve Çinko’nunda noksanlığı genel olarak tespit edilmiştir. Çiftçinin halen hiç bir toprak analizi yapmadan rast gele toprağı gübrelemesi neticesinde tarım alanlarımız gün geçtikçe verimsizleşmiş, bunun yanı sıra her geçen gün kullanılmaz tarım alanı artmıştır. Bölgesel şartlara ve geçmiş yıllarda ekilmiş olan mahsule bağlı olarak, toprakların gübre ihtiyaçları farklılık arz etmektedir. Bu sebeple gübreleme işlemi yapmadan önce, topraktan numune alarak öncelikle Toprak analizi yaptırılmalı, daha sonra kullanılacak organik gübreye Gübre analizi yaptırılmalıdır. Üretilmesi planlanan bitkinin besin ihtiyaçlarına bağlı olarak eksik kalan gübre var ise paket gübre ile yalnız eksik kalan kısım tamamlanmalıdır.